Minsan Kong Sinulat

minsan-kong-sinulat

Minsan akong sumulat para sa’yo, kung maaalala mo… Mahaba ngunit kulang ang mga letra, Maraming salita ngunit ang tunay na mensahe, nasa dulo pa rin ng aking dila. Minsan rin akong sumulat ng kanta, putol at walang musika, Saulado pa subalit limot na kung bakit ko ito ginawa.   Minsan ko na rin atang iginuhit ang iyong mukha, Sayang, naubusan ng tinta. Maaaring baka sa tagal na hindi ko maperpekto ang larawan mo, Nakalimutan ko na kung paano ka nabuo sa isip ko. Nakalimutan ko na kung sino sa atin ang unang nagpakilala. Nakalimutan ko na kung kailan ka huling nangamusta. Nakalimutan ko na kung paano ako nahulog sa kanal patawid sa tambayan mo. Nakalimutan ko na kung sa’ng banda ako naiwan ng jeep sa kabubuntot sa’yo. […]

Continue Reading

Maria Jamie Chenee

maria-jamie-chenee

Chenee, my dear… Soon your life will change. We don’t know how, we don’t know where, And we may die not knowing why, But something is meant to pass. It will transform you in ways you’ll never know— It can push you away, break you or ask you to let go. It will make you the person you ought to be—may not be who you wanted to be. It may not be who you thought you’ll be, but it is the reason you were designed to breathe. Jamie, my dear… Someday we’ll figure out, How the days we shared food and traveled a lot, The nights we laughed and sang too loud, Will bring us where we were called and […]

Continue Reading