Para sa hindi paglimot

martial law

Hindi tayo binigo ng demokrasya.
Hindi tayo nilugmok ng kalayaan.
Tayo ang bigo sa paggamit ng kalayaan.
Tayo ang bigo sa pag-abot ng tunay na demokrasya.

Continue Reading

Pengeng Popcorn

pengeng-popcorn

Pengeng krayola.
Yung maramihan.
Yung makakapagpaalala sa lahat na hindi lang dalawang kulay ang mundo.
Yung magbibigay kulay nang walang malisya.

Continue Reading